3. Česko – Slovenské soustředění Radava 2019

Ve dnech 7.7. – 12.7. 2019 proběhlo již 3. Česko – Slovenské soustředění karate a kubudo v Radavě v penziónu Lagáň,

Toto soustředění vedli senseiové Jan Dado 8.DAN Karate 3.DAN Kobudo, Lubka Klementisová 7.DAN Karate 3.DAN Kobudo, Jiří Jirásek 6. DAN Karate 1.DAN Kobudo a instruktoři kumite Ivan Marko a Michal Peniak.

Soustředění se zúčastnilo 70 karatistů z Česka a Slovenska kteří byli rozděleni do skupin podle stupně technické vyspělosti. Seminář byl zaměřen na cvičení všech forem Karate jako základní technika, kata, bunkai kata, kumite a také Kobudo.

Cvičení probíhalo každý den ve dvoufázových trénincích vždy ráno a odpoledne. Středu byla jako vždy volným dnem, kdy probíhaly různé soutěže, kterých se zúčastnili i rodiče cvičenců. Všichni byli spokojeni a termín příštího soustředění byl stanoven na termín 5.7. – 10.7. 2020 na totožném místě.