Hystorie stylu Ryuei ryu

RYUEI RYU

劉衛流 

Okinawský styl karate původně předávaný pouze v rodině Nakaima z města Naha (hlavní město souostroví Ryukyu) je jedním z mezinárodně uznávaných okinawských stylů karate.

Název Ruyei Ryu vznikl následovně:
1.znak 劉 (Ryu) je prvním znakem jména Mistra Ryu Ryu Ko, který vyučoval Norisato Nakaimu v Číně.
2.znak 衛 (Ei) je čínské jméno Norisato Nakaimy.
3. znak 流 (Ryu) znamená styl.

ZNAK RYUEI RYU:

Červené slunce v pozadí reprezentuje vycházející slunce, které je symbolem Japonska. Bílý globus je symbolem světa a vychází společně se sluncem v pozadí. Bíle pruhy pod globem představují sjednocení.

Tři znaky znamenají: Ryu, Ei, Ryu.

Znak pro číslo 1 symbolizuje počátek.

RYU RYU KO (1852 – 1930)

Také známý jako Ryuko, Ryuru ko nebo To Ru Ko. Vyučoval styl Bílého jeřába a je známý jako Mistr mnoha zakladatelů Okinawského bojového umění, které později vedlo ke vzniku karate.

Kata Sanchin, vyučovaná především v Goju-ryu, ale i většině ostatních stylů, původně vyučoval právě Ryuko.

Ryuko se narodil ve městě Changle v provincii Fujian (nachází se na jihovýchodním pobřezí Číny). Patřil do šlechtické rodiny, která ztratila své postavení během politických nepokojů. Protože byl nucen skrývat své pravé jméno a šlechtický původ, přijal jméno Ryu Ryu Ko

Byl jedním z prvních mistrů stylu Bílého jeřába, který se pravděpodobně naučil od svého mistra Kwan Pang Yuiby. Sám vyučoval pouze omezenou skupinu studentů. Jedním z nich byl Norisato Nakaima (zakladatel Ryuei Ryu) a později i Kanryo Higaonna (zakladatel Goju ryu).

NORISATO NAKAIMA (1850 – 1927)

Narodil se do bohaté rodiny v Kume na Okinawě. Byl výborný student – ovládal Kango (čínština 2.poloviny 19.století) a také angličtinu, kterou se naučil od misionáře Bettleheima.

V 19 letech odešel do Fuchou v Číně, aby tu dále studoval bojová umění. Bývalý ochránce čínských představitelů na ostrovech Ryukyu ho představil učiteli čínského boxu známému jako Ryu Ryu Ko. Ten přijal Nakaimu mezi své žáky a trénoval ho následujících 7 let. Trénink byl velice různorodý: od fyzických cvičení a bojových technik až po čínskou medicínu. Předtím než opustil Čínu navštívil Kanton a blast dnešního Pekingu, kde nasbíral množství zbraní, které přivezl zpět domů.

Na Okinawě předával tajně tento styl Čínského boxu svému synovi (Kenchu Nakaima), který ho dále předal opět pouze svému synovi.

Kancho Nakaima

KENCHU NAKAIMA

Říká se že měl prudkou/citlivou povahu a spoutu odvahy.I když měřil méně než 160 cm byl urostlý a měl železné svaly.

Dopisoval si s Kanryo Higaonnou.

Kenko Nakaima

KENKO NAKAIMA (1911 – 1989)

Trénoval od útlého věku. Jeho otec ho uznal mistrem Ryuei Ryu ve věku37 let. Měl také 7.dan v kendu (umění boje s mečem).

V roce 1971 (bylo mu 60 let) otevřel své dojo i zájemcům mimo rodinu a umožnil tak rozšíření stylu karate, který se předával v rodině Nakima z otce na syna.

 

Hlavní kata:
Seienchin
Sesan
Niseishi
Ohan
Paiho
Sanchin
Sanseiru
Pachu
Heiku
Paiku
Anan
Anan dai