Seminář s okinawským mistrem – Slovensko

Ve dnech 19.7. – 22.7.2018 proběhl v Bratislavě pod SFKaBu a oddílem Duvikan karate seminář s okinawským mistrem Tadashi Shinjem 8.Dan karate, který je žákem Choyu KIYUNY-10.DAN karate a 10.DAN kobudo.

Tohoto semináře se zúčastnil  Jiří Jirásek 6.Dan Karate, 1.Dan Kobudo garant stylu GOJU-RYU, ČESKÉ ASOCIACE OKINAWSKÉHO KARATE A KOBUDA.

Seminář probíhal od 16.7. do 17.7. 2018 pro pozvané trenéry, kde byl SFKaBU pozván za Českou republiku i náš zástupce.

Na programu bylo procvičování základních technik, kata a bunkai kata. Nejvíce jsme se zaměřili na cvičení kata SANCHIN a TENSHO dýchací kata a poté kata GOJU-RYU a jejich bunkai (praktické provedení).

Oficiálně byl seminář zahájen ve čtvrtek 19.7. a trval až do neděle 22.7. 2018. Dostalo se nám nových informací, kterých využijeme při trénincích v našich oddílech pro správné cvičení tradičního Okinawského karate stylu GOJU-RYU.