VC MĚSTA OSTROV VE SPORTOVNÍM KARATE

Videoukázka soutěže SUPER-KICK

Plakát ke stažení

Propozice

Kategorie

Přihláška

Dle soutěžního řádu – potvrzuje zástupce klubu, který odeslal přihlášení k soutěži, že má od zákonných zástupců každého závodníka souhlas k přihlášení na soutěž a že má každý závodník platnou lékařskou prohlídku, na základě, které se může soutěže zúčastnit.

V zájmu hladkého průběhu ranní fáze turnaje je odhlášení možno pouze do 14.2.2020 do 23:00 hodin na email: info@caokk.cz . Poté bude team muset za neodhlášené závodníky uhradit startovné v plné výši.